Je s podivem, jak snadno a rychle člověk zapomíná. V hlubinách věků leží pod nánosem staletí a milénií nekonečné zástupy výjimečných událostí, které upadly do temnot zapomnění spolu se smrtí svých přímých účastníků. Jen ty nejúchvatnější příběhy se mohly, byť pokřivené, zachovat ústní tradicí ve formě legend a bájí. Zdálo by se, že s vynálezem písma lidstvo nalezlo způsob jak zajistit příběhům věčný život. Člověk se tedy naučil psát, aby si nemusel pamatovat. Knihovny a archivy se počaly plnit tunami hliněných destiček, svitků papyru a knih. Člověk se naučil psát, zapomněl však číst...


Vezměme si například rok 1910, tedy historii vcelku nedávnou a dobu ve své podstatě moderní. Našemu prvnímu letci Janu Kašparovi se u Pardubic podařil první krátký let a v suchém doku v Belfastu již vyrůstala dvojice největších lodí světa - Olympic a Titanic. Toho léta se nad naším územím přehnalo nejdéle trvající tornádo v naší známé historii. Při své téměř čtyřhodinové pouti urazilo vzdálenost 200 kilometrů a napáchalo velké množství škod. Tento případ vždy poutal mou pozornost a v roce 2005 jsem se poprvé pokusil získat o něm nějaké informace. Tehdy jsem však ke svému velkému rozčarování nebyl schopen vůbec nic zjistit, z obecného povědomí se tato událost zcela vytratila. Vzdal jsem se na pár měsíců svého cíle, aby se má touha po vědění v srpnu 2007 rozhořela opět naplno. Protože jsem neměl žádného sponzora a tedy ani finanční prostředky, byl jsem odkázán téměř výhradně na ochotu dotázaných lidí, z nichž někteří zaslouží opravdu velké poděkování.


Při svém pátrání jsem občas narazil na podivné stopy dávající tušit, že se v naší nepříliš vzdálené minulosti může skrývat hned několik zapomenutých případů tornád. Postupem času jsem si začal uvědomovat, že se můj skromný projekt ubírá poněkud jiným směrem, než jsem měl původně v úmyslu, a zároveň značně nabývá na objemu. Touhou po zapomenutých tornádech jsem byl natolik pohlcen, že jsem svůj původní cíl - Long Track tornádo v západních Čechách ze dne 11.5.1910 - na dlouhou dobu dokonce úplně pustil ze zřetele. Po měsících usilovné práce se mi podařilo shromáždit nezvratné důkazy o téměř desítce tornád, která dosud nefigurují v oficiálních statistikách. Pátrání je to však zdlouhavé, náročné a často také bezvýsledné. Někdy trvá dlouhé týdny i měsíce přidat drobný střípek do rozbité mozaiky událostí a v některých případech se mi to možná nepodaří nikdy. Alespoň se však pokusím vyzvednout tyto příběhy znovu na světlo denní, smést prach z jejich dávné slávy a zachránit je tak před věčným zapomněním. V tomto seriálu vás s těmito výjimečnými případy budu postupně seznamovat.


Smršť v západních Čechách, středa 11. května 1910


Fotografie: 2

Náhled

Smršť v Teplicích, pondělí 16. května 1887, 17:00 PMČP


Fotografie: 1

Náhled

Smršť v Polichně, pátek 6. září 1935, 14:30 SELČ


Fotografie: 12

Náhled